Thông tin tài khoản

Quý khách có thể chuyển khoản qua 1 trong những tài khoản sau:

EXIMBANK

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam - EXIMBANK:


Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Khang Khôi

Số tài khoản: 100714851015505

Chi nhánh Hòa Bình

VIETCOMBANK

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VIETCOMBANK


Tên chủ tài khoản: Lê Viết Thanh

Số tài khoản: 0071000629193

Chi nhánh Hồ Chí Minh

AGRIBANK

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn - AGRIBANK


Tên chủ tài khoản: Lê Viết Thanh

Số tài khoản: 1700206222669

Chi nhánh Hòa Bình

DONGABANK

Ngân hàng Đông Á - DONGABANK


Tên chủ tài khoản: Lê Viết Thanh

Số tài khoản: 0107583678

Phòng giao dịch: Tô Hiến Thành

VIETTINBANK

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VIETTINBANK


Tên chủ tài khoản: Lê Viết Thanh

Số tài khoản: 100005972357

Chi nhánh 10 - Phòng giao dịch Tô Hiến Thành

TECHCOMBANK

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - TECHCOMBANK


Tên chủ tài khoản: Lê Viết Thanh

Số tài khoản: 12524646971017

Chi nhánh 10 - Techcombank Trần Quang Diệu

BIDV

Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam - BIDV


Tên chủ tài khoản: Lê Viết Thanh

Số tài khoản: 31310000426369

Phòng giao dịch: Lê Thị Riêng