Thông tin tài khoản

Quý khách có thể chuyển khoản vào tài khoản sau:

EXIMBANK

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam - EXIMBANK:


Tên chủ tài khoản: Công ty TNHH Khang Khôi

Số tài khoản: 100714851015505

Chi nhánh Hòa Bình

Đang xử lý ...